Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1997, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania militarne w Prusach Wschodnich 1914-1915 Mieczysław Wrzosek s. 531-554
Tradycje "Gazety Olsztyńskiej" po roku 1945 Jan Chłosta s. 555-562
Prusy jako pojęcie geograficzne, historyczne i ideologiczne Hartmut Boockmann Rafał Wolski (tłum.) s. 563-570
Działania polskie w południowej Warmii podczas wojny księżej (15 września - 16 października 1478) Marek Plewczyński s. 571-577
Działania wojenne w Prusach Książęcych (wrzesień 1656 - luty 1657) Wiesław Majewski s. 579-598
Nowa monografia dziejów Prusów Grzegorz Białuński Łucja Okulicz-Kozaryn (aut. dzieła rec.) s. 599-606
Uwagi na temat materiałów z konferencji o akcji "Wisła" Igor Hałagida Janusz Faryś (aut. dzieła rec.) J. Jekiel (aut. dzieła rec.) s. 607-612
"Die Namen der fliessenden Gewässer im Flussgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły", Maria Biolik, Stuttgart 1996 : [recenzja] Anna Pospiszyl Maria Biolik (aut. dzieła rec.) s. 613-616
"Migehnen. Bürgerwalde, Kaschaunen, Millenberg - Kreis Braunsberg Ostpreussen. Ein Kirchspiel im Ermland", hrsg. von Marie Bautz, Helga Krause, Heinz Schacht, Ernst Wölki, Leer 1993 : [recenzja] Janusz Jasiński Marie Bautz (aut. dzieła rec.) Helga Krause (aut. dzieła rec.) Heinz Schacht (aut. dzieła rec.) Ernst Wölki (aut. dzieła rec.) s. 616-618
"Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim", Krzysztof Dariusz Szatrawski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Irena Bukowska-Floreńska Krzysztof Dariusz Szatrawski (aut. dzieła rec.) s. 618-620
"Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny dziewicy męczennicy w latach 1571-1772", Barbara Gerarda Śliwińska, Olsztyn 1996 : [recenzja] Irena Kadulska Barbara Gerarda Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 620-622
"Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 1995 : [recenzja] Marzena Kujot Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 623-628
Katalog prasy lokalnej województwa olsztyńskiego 1989-1996 Jolanta Bierula s. 629-655
Staroobrzędowcy tematem wystawy i sesji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Małgorzata Strzyżewska s. 657-661
Dwie części Prus : Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII w. : sprawozdanie z sesji Jadwiga Muszyńska s. 663-666
Jan Lubomirski 1905-1997 Barbara Barczewska s. 667-671