Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1970, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa majora Józefa Urbanowicza do Prus Wschodnich w 1839 roku Stanisław Szostakowski s. 491-500
Katalog nie publikowanych rzeźb ludowych z Warmii Danuta Góralowa s. 501-528
Rewizje polskich bibliotek na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie hitleryzmu Jan Wróblewski s. 529-544
Źródła archiwalne do dziejów Prus Wschodnich okresu nazistowskiego Tadeusz Grygier s. 545-587
Kopernikowski inkunabuł medyczny w Olsztynie Stanisław Flis s. 589-606
"Kronika Piotra z Dusburga", Marzena Pollakówna, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Marzena Pollakówna (aut. dzieła rec.) s. 607-609
"Studia Warmińskie" T. 6, 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 609-611
"Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1970 : [recenzja] Marian Pawlak Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 612-613
"Presbyterologia elbingensis. Die evangelischen Geistlischen im Kirchenkreis Elbing von 1555 bis 1883 nebst Ergänzungen und Nachträgen bis 1945", Christoph Eduard Rhode, hrsg. von Walther Hubatsch, Hamburg 1970 : [recenzja] Marian Pawlak Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) Christoph Eduard Rhode (aut. dzieła rec.) s. 613-614
"Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane", Henryk Kocój, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 614-616
"Wspomnienia z Prus Wschodnich (1908-1920)", Kazimierz Jaroszyk, oprac. i wyd. Władysław Chojnacki, Olsztyn 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Kazimierz Jaroszyk (aut. dzieła rec.) s. 616-617
"Z Mazur do podziemia. Wspomnienia 1939-1945", Karol Małłek, Warszawa 1970 : [recenzja] Tadeusz Swat Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 617-618
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w 1970 r. na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Barbara Maciukiewicz-Czarnecka Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 619-630
Komunikat o pracach wykopaliskowych w Worytach, pow. olsztyński w 1970 r. Jan Dąbrowski Ryta Kozłowska s. 630-633
Sprawozdanie z badań kurhanu w miejscowości Biesowo, pow. biskupiecki w 1970 r. Łucja Okulicz s. 633-638
Terenowe badania weryfikacyjne cmentarzysk kurhanowych w powiecie braniewskim w 1970 r. Wojciech Nowakowski Anna Pozarzycka s. 638-640
Sprawozdania z badań sondażowych osiedla obronnego w Maradkach, pow. mrągowski w 1970 r. Eligia Gąssowska Łucja Okulicz s. 641-642
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński w 1970 r. Krzysztof Dąbrowski s. 642-650
Wyniki prac archeologicznych prowadzonych w miejscowości Bartołty Wielkie w latach 1969-1970 Barbara Balke s. 651-656
Badania sondażowe na grodzisku pruskim w Węgielsztynie w pow. węgorzewskim w 1970 r. Barbara Balke s. 656-658
Badania sondażowe grodziska w Janowie w pow. mrągowskim w 1970 r. Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 658-659
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzisku Bogdany koło Fromborka prowadzonych w 1970 r. Romuald Odoj s. 659-666
Wystawa o plebiscycie na Warmii i Mazurach Józef Judziński s. 667-669
Wystawa "Słowo o Warmii i Mazurach" Janina Wydorska s. 670-671
Stan zachowania i program konserwacji malowideł ściennych w salach reprezentacyjnych zamku w Lidzbarku Warmińskim : (z obrad Komisji Konserwatorskiej w dniu 2 października 1970 r.) Elżbieta Celińska s. 672-674
Dr Jerzy Antoniewicz (1919-1970) Jerzy Okulicz s. 675-678
Wykaz prac opublikowanych i edytorskich Jerzego Antoniewicza za lata 1945-1970 s. 679-685