Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2002, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa armii krzyżackiej z Prus do Estonii w latach 1343-1344 Sławomir Jóźwiak s. 495-501
Niemieckie organizacje sportowo-paramilitarne w Prusach Wschodnich (1918-1933) Andrzej Gąsiorowski s. 503-518
Rola i znaczenie dokumentu "Super proprietate portus in Frauenburg" z 8 lutego 1446 roku dla rozwoju portu fromborskiego Sobiesław Szybkowski Józef Włodarski s. 519-525
Ankieta dobromiejska z 1766 roku Jerzy Kiełbik s. 527-533
Inwentarz Zamku Średniego w Malborku z 1894 roku Artur Dobry s. 535-551
Harcerska Organizacja Podziemna 'Iskra' w świetle zeznań śledczych Wiesława Kazberuka Bohdan Łukaszewicz s. 553-587
Odpowiedź na "Postscriptum" Jörga Hackmanna Janusz Jasiński Jörg Hackmann (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku", wyd. Jacek Wijaczka, Toruń 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Danuta Bogdan Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 591-596
"Allgemeine Kartensammlung Provinz Westpreußen", bearb. v. Winfried Bliss, Köln-Weimar-Wien-Böhlau 2000 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Winfried Bliss (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku", T. 1-3, Wojciech Wrzesiński, Toruń 2001 : [recenzja] Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 599-601
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 601-605
Prasa Olsztyna w 2000 roku Izabela Moszczyńska s. 607-626
Dom "Gazety Olsztyńskiej" - odbudowa siedziby i działalność muzeum Małgorzata Strzyżewska s. 627-646