Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1999, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie centralnych organów władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach u schyłku XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 311-333
Materiały źródłowe w Archiwum Aresztu Śledczego w Olsztynie do zagadnienia więzień okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach 1945-1955 Jerzy Czołgoszewski s. 335-360
Kościoły prostestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956 Ryszard Michalak s. 361-379
Wyroki śmierci orzeczone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie w latach 1946-1954 Bohdan Łukaszewicz s. 381-449
Spojrzenie w 1957 r. na "Główne problemy historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej" Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński s. 451-468
Rewizja gruntów w komornictwach braniewskim, pieniężneńskim i fromborskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 469-483
Na marginesie książki "Rok 1956 na Warmii i Mazurach" Małgorzata Strzyżewska s. 485-489
W związku z artykułem Marii Walo o W. T. Wisłockim Tadeusz Oracki Maria Walo (aut. dzieła rec.) s. 491-492
"Rocznik Mazurski" T. 1, 1996, T. 2, 1997, T. 3, 1998 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 493-500
"Landesordnungen in Preussen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert", Thomas Berg, Lüneburg 1998 : [recenzja] Danuta Bogdan Thomas Berg (aut. dzieła rec.) s. 500-503
"Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940", Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn 1997 : [recenzja] Edward Czapiewski Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 503-507