Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2014, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasiedlenie dorzecza górnej Drwęcy we wczesnym średniowieczu : (VII/VIII-XII Sławomir Wadyl s. 167-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z problematyki obrad sejmiku województwa malborskiego w XVIII stuleciu Stanisław Achremczyk s. 181-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ludność Żydowska w Prusach Wschodnich wobec Powstania Styczniowego Janusz Jasiński s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
I wojna światowa i psychoanaliza : olsztyńskie lata Karla Abrahama w świetle jego listów do Zygmunta Freuda (1915-1918 Barbara Sapała s. 233-253
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy Bernhard Schmid (1872-1947), ostatni niemiecki konserwator zamku malborskiego, był nazistą? Wiesław Sieradzan s. 255-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ostrołęka bez Żydów" : kwestia żydowska w powiecie ostrołęckim po II wojnie światowej Jan Mironczuk s. 277-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)", Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Warszawa 2013 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk-Heyman (aut. dzieła rec.) s. 295-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów", wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Robert Syrwid", Olsztyn 2009 : [recenzja] Anna Bujko Robert Syrwid (aut. dzieła rec.) s. 298-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki", Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Robert Syrwid Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-305
  Zacytuj
 • Udostępnij