Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1972, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Renesansowe epitafium Piotra Dohny i Katarzyny Czemówny Kamila Wróblewska s. 491-506
Średniowieczne źródła pomysłów ikonograficznych Tomasza Tretera Leszek Kajzer s. 507-514
O mapie Warmii Jana Fryderyka Enderscha (1755) Jan Szeliga s. 515-527
Zagrożenie Warmii przez Prusy (1722-1772) Alojzy Szorc s. 529-588
Wykaz szosu miasta Reszla z 1579 roku Roman Marchwiński s. 589-592
"Jeszcze Polska nie zginęła" na Warmii i Mazurach Tadeusz Swat s. 593-605
Harcerstwo polskie na Powiślu w latach 1920-1939 Andrzej Gąsiorowski s. 607-631
Memoriale Łukasza Watzenrodego - analiza paleograficzna Danuta Jamiołkowska s. 633-648
Testament kustosza warmińskiego Feliksa Reicha z lat 1538-1539 Marian Biskup s. 649-675
W hołdzie Mikołajowi Kopernikowi Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 677-686
"Osadnictwo i stosunki własnościowe w Pomezanii biskupiej od końca XIII do połowy XV wieku", Magdalena Roman, "Zapiski Historyczne" T. 37, 1972, z. 1 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Magdalena Roman (aut. dzieła rec.) s. 687-689
"Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772", Marian Pawlak, Olsztyn 1972 : [recenzja] Jan M. Małecki Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 689-693
"Węzłowe problemy dziejów Prus XVII-XX wieku. Materiały z sesji naukowej w UAM (11 i 12 VI 1970)", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1971 : [recenzja] Adam Galos Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 693-695
"Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno-ustrojowych", Jerzy Skibiński, Olsztyn 1972 : [recenzja] Wacław Odyniec Jerzy Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 696-697
"Ärzte in Ost- und Westpreussen. Leben und Leistung seit dem 18. Jahrhundert", Harry Scholz, Paul Schroeder, Würzburg 1970 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Harry Scholz (aut. dzieła rec.) Paul Schroeder (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Odnaleziony rękopis Ignacego Krasickiego. „Prawdziwa opowieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach”", Jan Obłąk, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Barokowe organy z XVIII w. na terenie diecezji warmińskiej", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Menzuracja organów katedralnych we Fromborku", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] Maria Jasińska-Wojtkowska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Jan Sianko (aut. dzieła rec.) s. 701-703
"Krystyn Lach Szyrma. Syn Ziemi Mazurskiej", Władysław Chojancki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 703-706
"Była nas gromadka spora", Władysława Knosała, Olsztyn 1972 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysława Knosała (aut. dzieła rec.) s. 706-708
"Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Poznań 1970 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 708-711
"Z diabłami na ty. (W obozach Tapiau, Hohenbruch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen)", Władysław Gębik, Gdańsk 1972 : [recenzja] Stanisława Badowska Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949", Stanisław Żyromski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Stefan Banasiak Stanisław Żyromski (aut. dzieła rec.) s. 713-715
"Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1970", Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik, wstęp Jan Konopnicki, Wrocław 1972 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Konopnicki (aut. dzieła rec.) Bolesław Potyrała (aut. dzieła rec.) Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 715-718