Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2010, Tom 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spory i konflikty szlachty malborskiej w drugiej połowie XVII wieku Stanisław Achremczyk s. 417-434
"Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu, zostanie pozbawiona kierowniczego czynnika..." : okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego w 1950 roku Grzegorz Jasiński s. 435-491
Pamięć i tożsamość - Prusowie wobec zmiany kulturowej Alicja Dobrosielska s. 493-509
Demografia Warmii i Mazur : stan i potrzeby badawcze Janusz Pawłowski s. 511-520
Przeciw współczesnej rehabilitacji Marcina Gerssa Tadeusz Oracki s. 521-530
"Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji", Bożena Domagała, Olsztyn 2009 : [recenzja] Karolina Wiśniewska Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 531-533
"Od Wersalu do Poczdamu - studia i materiały", Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Janusz Pawłowski Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 533-536
"Der Schulkrieg 1870-1901. Der Humanismus-Realismus-Streit im höheren Schulwesen Preußens am Ende des 19. Jahrhunderts - Eine Einführung", Tomáš Vanča, Berlin 2006 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski Tomáš Vanča (aut. dzieła rec.) s. 537-539
Ksiądz profesor Alojzy Szorc (1935-2010) Stanisław Achremczyk s. 541-546
Bibliografia prac księdza profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 547-554
Ksiądz Alojzy Szorc - współtwórca historycznego środowiska hozjańskiego i ogólnoolsztyńskiego Janusz Jasiński s. 555-557
In memoriam księdza profesora dr hab. Alojzego Szorca z lat 1975-2008 Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 558-564
Wspomnienie księdza profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 565-567
Wokół dominium warmińskiego Jerzy Sikorski s. 568-569
Moje wspomnienie Krystyna Stasiewicz s. 570-572