Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1961, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gotycka płyta nagrobna Kunona von Liebenstein w Nowym Mieście nad Drwęcą Kamila Wróblewska s. 321-354
Kustosz warmiński - Tomasz Werner z Braniewa (†1498) i jego księgozbiór Julian Wojtkowski s. 355-375
Rozwój przestrzenny miasta Bisztynka Zenon Nowak s. 376-384
Oblicze ideowe "Gazety Leckiej" Michał Płocica s. 385-400
Trzydziestolecie pierwszego "Zbioru polskich pieśni ludowych z Warmii" Władysław Gębik s. 401-408
Miscellanea Augustyn Steffen s. 409-412
Akcja germanizacyjna na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie rządów hitlerowskich (1933-1939) : część I Wojciech Wrzesiński s. 413-431
"Sprawozdanie z badań kurhanu odkrytego w Lidzbarku Warmińskim", Jan Dąbrowski, Łucja Okuliczowa, "Rocznik Olsztyński" T. II, 1959 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Łucja Okuliczowa (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Badania archeologiczne w 1958 r. na wzgórzu katedralnym we Fromborku", Mirosława Gajewska, Jerzy Kruppe, "Rocznik Olsztyński" T. III, 1960 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Mirosława Gajewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kruppe (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Ostpreussen unter dem Reichskommissariat", Rudolf Klatt, Heidelberg 1958 : [recenzja] Tadeusz Grygier Rudolf Klatt (aut. dzieła rec.) s. 435-447
"Polnische Veröffentlichungen zur ost- und westpreussischen Geschichte aus dem vergangenen Jahrzehnt (1950-1960)", Ernst Bahr, "Zeitschrift f. Ostforschung" X, 1961, h. 2 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Ernst Bahr (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Gusen. Przedsionek piekła", Jerzy Osuchowski, [Warszawa] 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jerzy Osuchowski (aut. dzieła rec.) s. 448-449
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1957-1960 Lucjan Czubiel s. 450-463
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 1] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 464-479
Genowefa Wiśniewska. s. 480