Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1971, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju przemysłu Warmii i Mazur w 25-leciu PRL Józef Pleban s. 3-27
Z dziejów szkolnictwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 Tadeusz Filipkowski s. 29-57
Olsztyńska Poliklinika w latach 1945-1969 Andrzej Skrobacki s. 59-80
Dokumentacja dziejów Prus Wschodnich w latach 1933-1945 w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 81-124
Stan zachowania akt do dziejów kultury województwa olsztyńskiego Zygmunt Lietz s. 125-137
W sprawie zagrożenia Olsztyna przez wojska krzyżackie w początkach 1521 roku Marian Biskup s. 139-145
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień", oprac. Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Niewola i eksterminacja jeńców wojennych - Włochów w niemieckich obozach jenieckich, wrzesień 1943 - maj 1945", Jacek Wilczur, Warszawa 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Jacek Wilczur (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Z problematyki rozwoju rzemiosła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1965", Anzelm Gorywoda, Opole 1970 : [recenzja] Jerzy Affeltowicz Anzelm Gorywoda (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Rolnictwo Polski północno-wschodniej", Bohdan Wilamowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Cwinarowicz Bohdan Wilamowski (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Bilans reprodukcji ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych", Edward Rosset, Poznań 1970 : [recenzja] Stanisław Żyromski Edward Rosset (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Przemiany wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie XXV-lecia Polski Ludowej na przykładzie Warmii i Mazur. Materiały Seminarium 6-8 czerwca 1969 r.", Olsztyn 1970 : [recenzja] Jerzy Wójcicki s. 160-165
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1970", Olsztyn 1970 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 165-167
Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Olsztynie w latach 1955-1970 Romuald Odoj s. 169-179
Obrady archeologów w Olsztynie Maria Mączkowska Romuald Odoj s. 180-183