Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1980, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Władysław Chojnacki Władysław Ogrodziński s. 299-302
Wybuch II powstania pruskiego a stosunki między Zakonem Krzyżackim i książętami polskimi (1260-1261) Jan Powierski s. 303-326
Prusy Książęce, Polska i Rzesza w czasach księcia Albrechta (1525-1568) Janusz Małłek s. 327-338
Portrety Bogusława Dönhoffa - autora dziennika podróży do Warszawy z 1780 roku Kamila Wróblewska s. 339-348
Z badań nad rolą tradycji czarnoleskiej na Mazurach Andrzej Staniszewski s. 349-377
Wymiana handlowa Królewca z zapleczem polskim w świetle opinii miejscowego kupiectwa i władz pruskich z lat 1815-1820 Bogdan Wachowiak s. 379-395
Ks. Franciszek Kaupowicz oraz działalność oświatowa i narodowa w Brąswałdzie w połowie XIX wieku Edward Martuszewski s. 397-411
Stanisław Zieliński wobec polskich przygotowań do akcji plebiscytowej : wybór źródeł Wojciech Wrzesiński s. 413-426
Przyczynki do dziejów bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w województwie olsztyńskim w latach 1948-1950 Jan Wróblewski s. 427-436
Z zagadnień biografistyki Warmii i Mazur Tadeusz Oracki s. 437-449
Współpraca Jana Karola Sembrzyckiego z warszawską "Wisłą" Stanisław Szostakowski s. 451-456
Państwo krzyżackie w Prusach w historiografii amerykańskiej Karol Górski s. 457-460
O książce Jerzego Oleksińskiego Janusz Jasiński Jerzy Oleksiński (aut. dzieła rec.) s. 461-468
"Rocznik Elbląski" T. 8, 1979 : [recenzja] Danuta Jamiołkowska s. 469-473
"Nur der Name blieb. Glanz und Untergang der Alten Prussen", Heinrich Gerlach, Düsseldorf-Wien 1978 : [recenzja] Jan Powierski Heinrich Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 473-480
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 482-486
"Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970", Tadeusz Bierkowski, Bydgoszcz-Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Tadeusz Bierkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-491
Bibilioteka Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1976-1979) Stanisława Badowska s. 493-495
Gerard Zygmunt Rymkiewicz 1938-1980 Bohdan Łukaszewicz s. 497
Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zielona Góra, 22 września 1980 roku. s. 499-500