Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1975, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatr olsztyński w latach 1945-1948 Ryszard Tomczyk s. 287-328
Z dziejów ruchu kulturalno-oświatowego związków zawodowych województwa olsztyńskiego w latach 1945-1949 Tadeusz Bierkowski s. 329-352
Warmińskie i mazurskie warianty niektórych starych wątków polskiej pieśni ludowej Tadeusz Swat s. 353-371
Biskup Thiel wobec języka polskiego Janusz Jasiński Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Archiwum Ziem Pruskich. Studium achiwoznawcze", Irena Janosz-Biskupowa, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 77, 1972, z. 3 [recenzja] Andrzej Tomczak Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Święta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań 1974 ; "Święta Lipka", Jan Obłąk, Olsztyn 1975 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939", Jan Wróblewski, Olsztyn 1975 : [recenzja] Adam Galos Jan Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Pod warmińskim niebem (O Michale Lengowskim)", Władysław Gębik, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Olsztyn 1945-1970", Czesław Browiński, Olsztyn 1974 ; "Olsztyn w fotografii", Olsztyn 1973 : [recenzja] Michał Płocica Czesław Browiński (aut. dzieła rec.) s. 392-395
Wystawy trzydziestolecia w Muzeum Mazurskim Zofia Januszkiewicz s. 397-401
Sesja naukowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie Michał Płocica s. 402-403