Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1967, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zantyr Marzena Pollakówna s. 473-484
Formy antypolskiej działalności w Prusach Wschodnich w latach 1918-1939 Karol Fiedor s. 485-517
Polska wersja rękopiśmienna emblematów Georgette de Montenay Halina Keferstein Barbara Wojczulanis s. 518-522
Metody walki hitlerowców z polskością na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 523-546
Wokół Grunwaldu : (o preliminariach i pierwszej fazie bitwy, o odwrocie Litwinów) Wiesław Majewski s. 547-561
"Likwidacja państwa pruskiego. Ustawa nr 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami", Alfons Klafkowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Jasudowicz Janusz Symonides Alfons Klafkowski (aut. dzieła rec.) s. 562-565
"Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich", praca zbiorowa pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego, Poznań 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński W. Markiewicz (aut. dzieła rec.) P. Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 565-568
"Nawet kamień", Edward Martuszewski, Łódź 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 568-570
Przyczynek do rekonstrukcji wieży Kopernika we Fromborku Janusz Pagaczewski s. 571-575
Sesja naukowa z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Leszek Grad s. 576-579
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 11] Tadeusz Grygier s. 580-592