Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2004, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Prusy Książęce były krajem tolerancyjnym? : przypadek braci czeskich Grzegorz Białuński s. 131-145
Dynamika rozwoju zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII wieku Zygmunt Szultka s. 147-162
Z dziejów Wschodniopruskiej Kolei Południowej : magistrala zbożowa Pilawa-Królewiec-Prostki w latach 1863-1903 Andrzej Piątkowski s. 163-194
Działalność Ukraińców w Prusach Wschodnich w świetle raportu placówki wywiadu polskiego w Królewcu z 1925 roku Wojciech Skóra s. 195-213
Źródła rękopiśmienne polskiej pieśni ludowej z Warmii i Mazur i ich opracowania po 1945 roku Władysław Ogrodziński s. 215-228
Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Krzysztof Jankun s. 229-235
"Rocznik Elbląski" T. 19, 2004 : [recenzja] Barbara Klassa s. 237-240
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871", Christian Pletzing, Wiesbaden 2003 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Christian Pletzing (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach", Alfred Jagucki, oprac. Erwin Kruk, Olsztyn 2004 : [recenzja] Alfred Czesla Alfred Jagucki (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku", Józef Szostakowski, Wilno-Warszawa 2004 : [recenzja] Aleksander Srebrakowski Józef Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Znaczenie kultury i nauki we współpracy polsko-kaliningradzkiej" : sprawozdanie z sympozjum Jerzy Kiełbik s. 255-257
W dwusetną rocznicę śmierci Johanna Gottfrieda Herdera : sprawozdanie z sesji Marcin Wakar s. 259-263
Jubileusz pięćsetlecia urodzin biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza Irena Makarczyk s. 265-277