Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1985, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa elbląska w latach 'potopu' i jej rola w szwedzkim systemie agitacji i propagandy Władysław Myk s. 3-20
Warmia wobec wydarzeń z lat 1733-1736 Stanisław Achremczyk s. 21-50
Stan zachowania i zawartości akt Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z lat 1946-1950 Maria Tarnowska s. 51-74
Legenda o raku szelągowskim Wiktor Steffen s. 75-79
Uzupełnienie listy członków Związku Polaków w Niemczech Ziemi Malborskiej Andrzej Lubiński s. 81-87
Czynnik rodzinny jako przyczyna współczesnych migracji do miasta Olsztyna Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 89-95
Wykaz sprzętu artyleryjskiego Zakonu Krzyżackiego w Prusach około 1523 roku Marian Biskup s. 97-103
Przyczynek do wyzwolenia Warmii i Mazur w 1945 roku Ryszard Majewski s. 105-130
Badania nad dziejami Prus Wschodnich i Zachodnich w Bawarii : (o monachijskiej serii "Acta Borussica") Marian Biskup s. 131-137
Uwagi o życiu i działalności Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk Paul Cazin (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 139-150
W odpowiedzi Bohdanowi Koziełło-Poklewskiemu Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 151-172
Zygmuntowi Lietzowi w odpowiedzi Bohdan Koziełło-Poklewski s. 173-176
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Mieczysław Pater Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 180-187
"Zur Geschichte der sozialdemokratischen Presse in Ostpreussen 1914-1922. Festschrift für Wilhelm Matull zum achtzigsten Geburstag am 28 Mai 1983", G. Hagelweide, Darmstadt 1983 : [recenzja] Zygmunt Lietz G. Hagelweide (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"A History of Finland", Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, London 1979 : [recenzja] Adam Kosidło Eino Jutikkala (aut. dzieła rec.) Kauko Pirinen (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 1984 roku w sprawie "Wykazu cmentarzy założonych przed 1945 rokiem na terenie województwa olsztyńskiego"", Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, 1984, nr 4, poz. 19 : [recenzja] Bronisław Sałuda s. 194-196
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w latach 1945-1985 Ewa Guska s. 197-217
Pokłosie wielkiej rocznicy Roman Hryciuk Antoni Sołoma s. 219-239
Spotkanie z Georgiem Herde Robert Traba s. 241