Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1958, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o bitwie grunwaldzkiej Stanisław Herbst s. 191-196
Rozwój świadomości narodowej Michała Kajki Janusz Jasiński s. 197-210
Źródła archiwalne do dziejów przemysłu na Warmii w drugiej połowie XVIII i pierwszej XIX wieku Walenty Aleksandrowicz s. 211-224
Formowanie się wielkiej własności w Prusach Książęcych w świetle akt podworskich Stanisław Różański s. 225-237
Materiały archiwalne do problematyki migracyjnej na Warmii i Mazurach w XIX i początku XX wieku Antoni Łukaszewski s. 237-244
Inwentaryzacja dawnych napisów polskich na Powiślu Sztumskim Stanisław Flis s. 244-248
Z zagadnień klasowego ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich w latach 1920-1933, w świetle materiałów archiwalnych Wojciech Wrzesiński s. 249-263
"Preussischen Urkundenbuch", Dritter Band, 2 Lieferung (1342-1345), hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung von Dr Hans Koeppen, Marburg 19580 : [recenzja] Jolanta Patla Hans Koeppen (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Kilka epizodów ze stosunków polsko-angielskich za panowania Władysława Jagiełły", Hanna Świderska, "Teki Historyczne" VIII/1956-7 : [recenzja] Stanisław Herbst Hanna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 264
"Geschichte Ost- und Westpreussens", Bruno Schumacher, Würzburg 1957 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Bruno Schumacher (aut. dzieła rec.) s. 266-267
"Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur, ziem etnicznie polskich, na podłożu pruskim", Jędrzej Giertych, Rzym 1957 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie : (dziesięć lat pracy) Tadeusz Grygier s. 271-288
Konserwacja zabytków w województwie olsztyńskim (1. I. 1953 - 30. XI. 1955) Cecylia Vetulani s. 288-301
Sprawozdanie z Sesji Naukowej z okazji X-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie Jolanta Patla s. 301-308
Jubileusz 650-lecia miasta Lidzbarka Warmińskiego Wiktor Jeżewski s. 309-311
Uzupełnienie do Wykazu Polskich Druków na Warmii za lata 1800-1939 Jan Obłąk s. 312-318
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) : (ciąg dalszy) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 318-324