Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1960, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym Barbara Groniewska s. 3-45
Tradycje polskie Gustawa Gizewiusza : (w 150-tą rocznicę urodzin) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 46-64
Początki ruchu ludowego na Mazurach (1896-1902) Tadeusz Grygier s. 65-100
Zagadnienia mazursko-łużyckie w listach Ryszarda Abramowskiego z lat 1925-1930 Frido Mětšk s. 101-113
Rozwój sieci szkół podstawowych w latach 1945-1955 na terenie powiatu górowskiego Stanisław Wiśniewski s. 114-128
"Die Bevölkerungsentwicklung der preussischen Ostprovinzen im. 19. und 20. Jahrhundert", Peter Quante, "Zeitschrift für Ostforschung" 1959, 4 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Peter Quante (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Kardinal Stanislaus Hosius Bischof von Ermland und Herzog Albrecht von Preussen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient (1560-1562)", Münster Westfalen 1957 : [recenzja] Henryk Zins s. 131-132
"Cahiers Pologne-Allemagne", Faits et Documents, nr 1 - nr 1/4, Paryż 1959-1960 : [recenzja] Wanda Korycka s. 132-134
"Gestapo - narzędzie tyranii", E. Crankshaw, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak E. Crankshaw (aut. dzieła rec.) s. 134-135
Jubileusz 40-lecia pracy Emilii Sukertowej-Biedrawiny dla kultury polskiej na Mazurach i Warmii Tadeusz Grygier s. 136-137
Uwagi na marginesie Sesji Rady Naukowej oraz Walnego Zjazdu TRZZ Bohdan Wilamowski s. 137-147
Działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1958-1959 Antoni Łukaszewski s. 147-150
Badania archeologiczne Muzeum Mazurskiego w roku 1959 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 150-151