Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1995, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Prusach Wschodnich w epoce stanisławowskiej Norbert Kasparek s. 123-130
Kant w Senacie akademickim w latach 1780-1801 Werner Euler Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 131-142
Studenci Uniwersytetu w Królewcu 1817-1844 Klaus Bürger s. 143-147
Powstanie i działalność Verein für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg (Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego) 1884-1945 Krzysztof Lewalski s. 149-166
List Joachima Lempicy kapłana leckiego (giżyckiego) z 1588 roku Grzegorz Białuński s. 167-170
Spis strat poniesionych przez mieszkańców komornictw reszelskiego i jeziorańskiego w 1608 roku Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 171-181
Jeszcze raz o spotkaniu Stresemanna z Piłsudskim w grudniu 1927 r. w Genewie Krzysztof Ruchniewicz s. 183-188
"Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1986-1990", Olsztyn 1994 : [recenzja] Hanna Szczypek s. 189-190
"Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Danuta Bogdan, Olsztyn 1994 : [recenzja] Jerzy Maroń Danuta Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1831-1833. Wspomnienia relacje", wybrał i wstępem opatrzył Norbert Kasparek, Olsztyn 1992 : [recenzja] Zbigniew Fras Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Niemcy-Warmiacy-Polacy 1871-1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich", Robert Traba, Olsztyn 1994 : [recenzja] Marian Mroczko Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji", Czesław Osękowski, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Olsztynie w latach 1992-1994 Janusz Jasiński s. 203-212
Sprawozdanie z sympozjum "Specyfika kulturowa Warmii i Mazur" Bożena Domagała s. 213-216
Wojny w Prusach Wschodnich Joanna Derewońko s. 217-218