Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1963, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o nadaniu kurateli pruskiej w roku 1605 Franciszek Mincer s. 3-27
Warmia w dobie wojny siedmioletniej Jan Obłąk s. 27-48
Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle Archiwum Moskiewskiego Henryk Skok s. 48-60
Rozwój przestrzenny miasta Susza Zenon Nowak s. 60-75
Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie Bogusława Chorostian s. 76-96
Przyczynek do pobytu powstańców 1863 r. na Warmii Zygmunt Lietz s. 97-101
Ankieta "Mazura" na temat "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza Jan Wróblewski s. 102-127
"Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepickiej na Pomorzu Wschodnim w okresie wczesnorzymskim", Jerzy Kmieciński, "Acta Archaeologica Lodziendzia" 1962, nr 1 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jerzy Kmieciński (aut. dzieła rec.) s. 128-133
"Die Geschichte der Festung Königsberg/Pr. 1257-1945", Traugott Ehrhardt, Würzburg 1960 : [recenzja] Stanisław Herbst Traugott Ehrhardt (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Początki szpitalnictwa w Olsztynie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1963, nr 8 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Z wczesnej działalności Juliana Klaczki", Dawid Fajnhauz, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 43-44, Warszawa 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym", Zdzisław Grot, Poznań 1963 : [recenzja] Janusz Jasiński Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Obchody 100 rocznicy powstania styczniowego w województwie olsztyńskim Jerzy Sikorski s. 139-143
Sześciolecie "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 143-153
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 7] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 154-168