Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1987, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpust jubileuszowy roku 1450 w państwie zakonnym w Prusach Stefan Kwiatkowski s. 407-429
Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Henryk Chałupczak s. 431-465
Addydament do hasła: W. Pol w "Słowniku biograficznym Warmii, Mazur i Powiśla XIX/XX wieku" Adam Pol s. 467-475
Nie znany portret rodziny Dohnów pędzla Augusta Enge Magdalena Bartoś s. 477-481
Liczebność ludności rodzimej na Mazurach Andrzej Sakson s. 483-491
Spółdzielnie rybackie na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 Zbigniew Fras s. 493-497
Cechy społeczno-zawodowe współczesnych imigrantów do Olsztyna a struktury funkcjonalne miasta Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 499-510
Na marginesie "Polskich pieśni historycznych" Władysław Świeczkowski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Matulewicz (aut. dzieła rec.) s. 511-515
Co nowego wniosła recenzja Świeczkowskiego? Janusz Jasiński Tadeusz Matulewicz s. 516-520
"Pomorskie monografie toponomastyczne", nr 1-7, Gdańsk 1974-1985 : [recenzja] Maria Biolik s. 521-526
"Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1386-1430", zebrał i wybrał Jerzy Ochmański, Warszawa-Poznań 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 526-529
"Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wieku", Karol Olejnik, Poznań 1985 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Karol Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Bibliografia kalendarzy wydawanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716. Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński", Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, Wrocław 1986 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1983 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 538-540
"Bałwany chwaląc, bez zakonu żył. Szkice i portrety", Andrzej Wakar, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 541-543
""Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939", Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 543-550
"Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach "Gazety Olsztyńskiej" (1886-1939)", Jan Chłosta, Warszawa 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 551-554
"Reform und Gewissen. Euthanasie im Dienst des Fortschritts", Berlin 1986 : [recenzja] Antoni Sołoma s. 554-563
"Olsztyn 1945-1985. Zapis czterdziestolecia", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 563-571
"Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 571-576
"Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat 1945-1957", Andrzej Burda, Lublin 1987 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Burda (aut. dzieła rec.) s. 576-580
"Drukarze Olsztyna. Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1985 : [recenzja] Władysław M. Świeczkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 580-582
I Konferencja Międzynarodowej Historycznej Komisji do badania dziejów zakonu Krzyżackiego w Mergentheim Maksymilian Grzegorz s. 583-588
Sprawozdanie z dyskusji nad książką Andrzeja Wakara i Wojciecha Wrzesińskiego "Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939" Robert Traba s. 589-594
W stulecie urodzin Emilii Sukertowej-Biedrawiny Danuta Jamiołkowska s. 595-602
Sprawozdanie z sesji "Stan i potrzeby badań zbrodni hitlerowskich w Prusach Wschodnich w latach 1939-1945" Tadeusz Baryła s. 603-615
Czterdzieści lat okulistyki na Warmii i Mazurach Edward Lenkiewicz s. 617-631
Profesor dr Józef Burszta (17 IV 1914 - 6 VII 1987) Anna Szyfer s. 633-635