Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2006, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Romowe do świętej góry : wędrówki motywu świątyni pruskiej w literaturach bałtyckich Justyna Prusinowska s. 171-186
Święci na pograniczu : o świętych w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach Waldemar Rozynkowski s. 187-193
Kompleksy leśne na pograniczu mazowiecko-krzyżacko-litewskim od XV do połowy XVI w. : lasy włości rajgrodzkiej i goniądzkiej Anna Kołodziejczyk s. 195-208
Dobra za granicą : o pozawarmińskich posiadłościach ziemskich klasztoru w Reszlu w XIV-XVI wieku Grzegorz Białuński s. 209-217
Współpraca ponad granicą : kontakty Warmii i Prus Książęcych w XVI wieku Jerzy Kiełbik s. 219-223
Spokojne sąsiedztwo? : z dziejów sporów granicznych pomiędzy Prusami Książęcymi a Mazowszem w XVII wieku Sławomir Augusiewicz s. 225-230
W kraju czy za granicą? : pruska podróż Władysława IV z 1639 roku Robert Kołodziej s. 231-235
'Sprawa elbląska' w opinii wojewody malborskiego Jana Jerzego Przebendowskiego w latach 1698-1699 Adam Perłakowski s. 237-245
Warunki działalności kupców angielskich w Gdańsku, Elblągu i Królewcu w latach 1579-1673 Barbara Krysztopa-Czupryńska s. 247-258
Pogranicza Rzeczypospolitej w świetle osiemnastowiecznych relacji podróżniczych Filip Wolański s. 259-263
Rzeczypospolitej i Jana Kazimierza dług wobec kapituły warmińskiej z czasów drugiej wojny światowej Irena Makarczyk s. 265-284
Chybiona próba rehabilitacji Wehrmachtu Janusz Jasiński R. Darda-Staab (aut. dzieła rec.) Piotr Ferenc-Chudy (aut. dzieła rec.) Gerd-Helmut Komossa (aut. dzieła rec.) s. 285-295
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydawanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945", Władysław Chojnacki, przygotowali do druku Wojciech Chojnacki i Jerzy Kandziora, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) s. 300-301
Król Stanisław Leszczyński i jego związki z ziemiami pruskimi : sprawozdanie z konferencji Jerzy Marek Łapo s. 303-304
Sprawozdanie z jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin ks. prof. Alojzego Szorca Jerzy Kiełbik s. 305-306
Sprawozdanie z sesji naukowej - "Zwrot ku Europie. Historiografia Prus Wschodnich i Zachodnich w polsko-niemieckim dialogu" Łukasz Paweł Fafiński s. 307-309
Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych : 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005 : sprawozdanie z konferencji Marcin Wakar s. 311-313
Hieronim Skurpski (1914-2006) Erwin Kruk s. 315-318