Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1964, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Objęcie rządów w Księstwie Pruskim przez elektora Joachima Fryderyka (marzec-wrzesień 1605) Franciszek Mincer s. 129-149
Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii : (pow. kwidzyński, iławski oraz część grudziądzkiego) Maria Kerner-Żuralska s. 150-167
Akta podworskie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Aniela Przywuska s. 168-195
Zagadnienie przymusu propinacyjnego na Warmii na przełomie XVIII i XIX wieku Janusz Jasiński s. 196-207
Z badań nad dochodem społecznym województwa olsztyńskiego Józef Pleban Bohdan Wilamowski s. 207-231
"Bestandsverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen", Teil I: "Das Restarchiv der Maćica Serbska", Frido Mětšk, Bautzen 1963 : [recenzja] Tadeusz Grygier Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu. Poszukiwania wstępne", Andrzej Skrobacki, "Archiwum Historii Medycyny" XXVII, 1964, z. 1-2 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"600 lat Barczewa", Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Jerzy Sikorski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Dzieje Warmii i Mazur w wypisach", oprac. Stanisław Szostakowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Janusz Jasiński Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1963", Olsztyn 1964 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 237-238
Sesja naukowa w Olsztynku poświęcona K. C. Mrongowiuszowi s. 238-241
Seminarium w Rucianem dotyczące spraw ludności polskiej w Niemczech w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 241-248
Materiały do bibliografii druków polskich wydanych w Kwidzynie Alfons Lemański s. 249-280
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 12] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 281-286