Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1965, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terytoria plemienne ludów bałtyjskich w okresie starożytnym w świetle badań archeologii i hydronimii Jerzy Antoniewicz s. 513-530
"Mazury Pruskie" Oskara Kolberga Władysław Ogrodziński s. 531-554
Przyczynki do ostatnich lat życia Gustawa Gizewiusza Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 555-567
Tradycyjne wierzenia i zwyczaje okresu Bożego Narodzenia na Warmii Anna Szyfer s. 569-580
Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 Edmund Wojnowski s. 581-602
Tendencje rozwoju zaopatrzenia, produkcji i skupu w gospodarce chłopskiej woj. olsztyńskiego Roman Hryciuk Bohdan Wilamowski s. 603-623
W sprawie ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 624-662
"Rocznik Grudziądzki" T. 4, 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 663-664
Nowe materiały o Ignacym Krasickim i jego sekretarzu Tadeusz Cieślak s. 664-666
"Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały", T. 1, red. Remigiusz Bierzanek i Józef Kukułka; T. 1, oprac. Karol Lapter, Remigiusz Bierzanek, Tadeusz Cieślak, Beniamin Perelmuter, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Remigiusz Bierzanek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Józef Kukułka (aut. dzieła rec.) Karol Lapter (aut. dzieła rec.) Beniamin Perelmuter (aut. dzieła rec.) s. 666-669
"Dawno a niedawno. Wspomnienia", Emilia Sukertowa-Biedrawina, Olsztyn 1965 : [recenzja] Michał Pollak Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 669-674
"Pamiętnik Opolanina", Wojciech Wawrzynek, [Katowice] 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wojciech Wawrzynek (aut. dzieła rec.) s. 674-676
W sprawie poszukiwań płyty obserwacyjnej (pavimentum) Mikołaja Kopernika we Fromborku Adam Penconek s. 677-679
Komitet Kopernikowski przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu w Olsztynie Jerzy Sikorski s. 679-680
Plany środowisk naukowych Torunia, Krakowa i Olsztyna w związku z jubileuszem 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 680-685
Wstępny program inwestycyjny szlaku kopernikowskiego w woj. olsztyńskim na lata 1966-1973 Lucjan Czubiel s. 685-687
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 4] Tadeusz Grygier s. 688-700