Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1998, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo obronne na ziemiach pruskich w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Jerzy Marek Łapo s. 199-205
Problematyka Mazur i Warmii na łamach katowickiej "Odry" (1945-1950) Joanna Szydłowska s. 207-219
Inspekcja Zarządu Gminy Szombark (Wrzesina) w 1948 roku : przyczynek do dziejów samorządu terytorialnego województwa olsztyńskiego Robert Syrwid s. 221-230
Bitwa pod Frydlądem w historiografii rosyjskiej Giennadij Kretinin Wacław Hojszyk (tłum.) s. 231-239
Olsztyński przyczynek do wojny 1939 roku Janusz Jasiński s. 241-244
Marzec '68 na Warmii i Mazurach : wybór źródeł Bohdan Łukaszewicz s. 245-288
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysów Adama i Alfonsa Sierakowskich oraz Stanisława Sikorskiego Tadeusz Oracki Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Studia Angerburgica" T. 1-2, 1996-1997 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 295-296
"Pisma. Edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Jacek Wijaczka Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Ostpreußen und Westpreußen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als beziehungsgeschichtliches Problem", Jörg Hackmann, Wiesbaden 1996 : [recenzja] Andreas Kossert Jörg Hackmann (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 300-303
"Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku", po red. Norberta Kasparka i Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 1997 : [recenzja] Adam Hołub Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Październik 1956 na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996 r.", pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1997 : [recenzja] Barbara Turower Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie w latach 1995-1997 Janusz Jasiński s. 311-322
Dziewiąta konferencja z cyklu "Ordines Militares-Colloquia Torunensia Historica" Jan Gancewski s. 323-326
Życie codzienne a środowisko przyrodnicze dawnych ziem pruskich Izabela Lewandowska s. 327-328
Dzieje samorządu na dawnych ziemiach pruskich Izabela Lewandowska s. 329-331
Sprawozdanie z konferencji "Wpływ specyfiki regionu na problematykę wychowania mzuycznego w szkole" Ilona Dulisz s. 333-336
Tożsamość narodowa i regionalna młodego pokolenia Warmii i Mazur Alfred Czesla s. 337-341
Olsztyńskie obchody osiemdziesiątej rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego Sławomir Augusiewicz s. 342-344
Profesor Franciszek Ryszka 1924-1998 Tadeusz Filipkowski Edmund Wojnowski s. 345