Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1980, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O opacie Stanisławie, autorze "Kroniki Oliwskiej" z połowy XIV wieku Gerard Labuda s. 5-16
Liczebny stan szkolnictwa mazurskiego w 1800 roku Edward Martuszewski s. 17-39
Problematyka wschodniopruska w propagandzie niemieckiej okresu międzywojennego Bogusław Drewniak s. 41-52
Zagadnienia Prus Wschodnich w memoriałach przedłożonych Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego Tadeusz Filipkowski s. 53-79
W związku z książką o malarstwie Prus Książęcych Andrzej Ryszkiewicz Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski Andrzej Staniszewski Z. Bigorajska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dulczewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 85-89
O przedszkolach polskich na Warmii w latach 1927-1939 : (na marginesie artykułu Jana Chłosty) Bohdan Koziełło-Poklewski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 91-102
"Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne", Jerzy Sikorski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 103-106
"Warmińska rzeźba ludowa", Danuta Góralowa, Olsztyn 1979 : [recenzja] Kamila Wróblewska Danuta Góralowa (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976", Warszawa 1978 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz s. 110-112
"Województwo olsztyńskie w latach 1945-1948. Studia z odbudowy pozarolniczych działów gospodarki", Danuta Łaniec, Olsztyn 1978 : [recenzja] Władysław Wach Danuta Łaniec (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Sesja w Kwidzynie Bronisław Sałuda s. 117-118
Cecylia Vetulani (1908-1980) Kamila Wróblewska s. 119-120