Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1978, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marcin Gerss jako nauczyciel (1828-1850) Edward Martuszewski s. 3-25
O potrzebie pełnej syntezy dziejów prasy polskiej na Warmii i Mazurach w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Sławomir Kalembka Wojciech Wrzesiński s. 27-44
Problematyka społeczno-gospodarcza w badaniach nad dziejami Prus Wschodnich od połowy XIX wieku do roku 1918 Kazimierz Wajda s. 45-52
Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich Zygmunt Lietz s. 53-72
Nowa praca o małych miastach Stanisław Gierszewski Thomas Lewerenz (aut. dzieła rec.) s. 73-78
Chybiona próba historii Prus Książęcych w latach 1603-1618 Barbara Janiszewska-Mincer Heinz Immekeppel (aut. dzieła rec.) s. 79-87
Uwagi o działaniach Mazowieckiej Brygady Kawalerii na Mazowszu we wrześniu 1939 roku Jan Mazur Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 89-115
"Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. Rok 1564" T. 5, "Studia Warmińskie" T. 13, 1976, : [recenzja] Władysław Czapliński s. 117-120
"Quellen zur Geschichte der ersten Katharinenschwester und ihrer Gründerin Regina Protmann † 1613", hrsg. und erläutert von Ernst Manfred Wermter, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 2, 1975 : [recenzja] Jerzy Przeracki Ernst Manfred Wermter (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Die Denkwürdigkeit des Burggrafen und Grafen Christoph zu Dohna (1665-1733)", eingeleitet, erläutert und deutsch hrsg. von Rudolf Grieser, Göttingen 1974 : [recenzja] Jerzy Przeracki Rudolf Grieser (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Z tamtych lat", Teofil Ruczyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Stanisława Badowska Teofil Ruczyński (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii", Anna Łubieńska, oprac. i poprzedził przedmową Andrzej Wakar, Olsztyn 1977 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Anna Łubieńska (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Sprawozdanie z obozu Studenckich Kół Naukowych Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie poświęconego badaniom świadomości historycznej Włodzimierz Suleja s. 135-137
Konferencja naukowa poświęcona historii prasy Warmii i Mazur Jerzy Przeracki s. 139-147
Dwadzieścia lat "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" (1957-1977) Bohdan Łukaszewicz s. 149-150