Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1966, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część pierwsza : (1310-1454) Andrzej Wojtkowski s. 3-98
Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa Kamila Wróblewska s. 99-126
Geneza elementów nowatorskich w doktrynach Mikołaja Kopernika Karol Górski s. 127-129
Granice państwowe, kościelne i administracyjne Prus Książęcych w XVI wieku Janusz Małłek s. 131-139
Średniowieczne obserwatoria astronomiczne czy tylko 'punkty obserwacyjne'? Janusz Pagaczewski s. 141-152
"Preussenland. Mitteilungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung" Bd. 3, 1965, h. 1-3 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 153-157
"Studia Warmińskie" T. 1, 1964 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 157-160
"Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525", bearb. von Eryk Joachim, hrsg. von Walter Hubatsch, "Register zu Pars I und Pars II", Göttingen 1965 : [recenzja] Zenon Nowak Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) Eryk Joachim (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Nie znane źródła do bitwy pod Grunwaldem", Stanisław Bełch, "Prace Historyczne" T. 1, 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Stanisław Bełch (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach, czyli kronikach” inaczej „Historii polskiej” Jana Długosza (1454-1466), vol. 1-2 (Komentarz krytyczny)", oprac. S. M. Kuczyński przy współudziale K. Górskiego (sprawy krzyżackie) oraz W. Dworzaczka, W. Madydy, G. Małaczyńskiej, B. Stachonia, T. Wasilewskiego, S. Zajączkowskiego, I. Zarębskiego, Łódź 1964-65 : [recenzja] Zenon Nowak W. Dworzaczek (aut. dzieła rec.) K. Górski (aut. dzieła rec.) S. M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) W. Madyda (aut. dzieła rec.) G. Małaczyńska (aut. dzieła rec.) B. Stachoń (aut. dzieła rec.) T. Wasilewski (aut. dzieła rec.) S. Zajączkowski (aut. dzieła rec.) I. Zarębski (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Jan Schultz Szulecki i jego 'Tractatus historico-politicus de Polonia nunquam tributaria (1694 r.)'. Studium z dziejów polskiej literatury prawniczej", Henryk Grajewski, Łódź 1964 : [recenzja] Wojciech Hejnosz Henryk Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 168
Z tradycji kultu Mikołaja Kopernika w Olsztynie w okresie dwudziestolecia Jerzy Sikorski s. 169-171
"O vlijanii naučnoj dejatelnosti Kopernika na kartografij Livonii", E. F. Varep, [w:] "Materiały VI-oj konfierenci po istorii nauki v Pribałtikie", Vilnius 1965 : [recenzja] Jerzy Antoniewicz E. F. Varep (aut. dzieła rec.) s. 169
Wystawa Kopernikowska w Olsztynie w 1946 r. Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 172-177
Sesja naukowa Muzeum Mazurskiego Barbara Wojczulanis s. 178-187
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 5] Tadeusz Grygier s. 188-196