Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1971, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi chełmińskiej Jan Powierski s. 379-427
Z pobytu lekarzy polskich w Królewcu po powstaniu listopadowym Andrzej Skrobacki s. 429-449
Stanowisko Sejmu Ustawodawczego wobec plebiscytu na Wamii, Mazurach i Powiślu w roku 1920 Piotr Stawecki s. 451-465
Deklaracje podatkowe Nowego Miasta Braniewa i Reszla z 1572 roku Roman Marchwiński s. 467-475
Charakterystyka wybranych tendencji rozwojowych Olsztyna w latach 1947-1967 Józef Pleban s. 477-502
"Studia Warmińskie" T. 7, 1970 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 503-506
"Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes", Lieferung 1, hrsg. von Hans Mortensen, Gertrud Mortensen, Reinhard Wenskus, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Zenon Nowak Hans Mortensen (aut. dzieła rec.) Gertrud Mortensen (aut. dzieła rec.) Reinhard Wenskus (aut. dzieła rec.) s. 506-507
"Der deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preussen. Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525", Christian Probst, Bad Godesberg 1969 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Christian Probst (aut. dzieła rec.) s. 508-510
"Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg", hrsg. und bearb. von Heide Wunder, Köln-Berlin 1969 : [recenzja] Zenon Nowak Heide Wunder (aut. dzieła rec.) s. 511-512
"Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen vornehmlich im 15. Jahrhundert", Peter Gerrit Thielen, Köln-Graz 1965 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Peter Gerrit Thielen (aut. dzieła rec.) s. 512-516
"Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussens", Bd. 1-3, Walther Hubatsch, Göttingen 1968 : [recenzja] Tadeusz Grygier Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 516-520
"Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Księżęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim" Janusz Małłek, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 72, 1967, z. 2 : [recenzja] Edmund Cieślak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 521-524
"Die Landstände im Herzogtum Preussen 1543-1561", Norbert Ommler, Bonn 1967 : [recenzja] Franciszek Mincer Norbert Ommler (aut. dzieła rec.) s. 524-529
"Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919", Leon Kiewisz, Poznań 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Leon Kiewisz (aut. dzieła rec.) s. 530-531
"Der Kirchenkampf in Ostpreussen 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation", Hugo Linck, München 1968 : [recenzja] Antoni Sołoma Hugo Linck (aut. dzieła rec.) s. 531-536
"Prawo i pięść", Władysław Gębik, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 536