Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1973, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie narzędzia ornego Prusów Jan Powierski s. 3-44
Lata toruńskie Johanna Gottlieba Willamowa (1736-1777), poety z Morąga Stanisław Salmonowicz s. 45-57
Ludność Lidzbarka Warmińskiego w świetle wykazu szosu z 1581 roku Roman Marchwiński s. 59-71
Testament sekretarza królewskiego, historiografa, lekarza i kanonika warmińskiego Joachima Pastoriusa Andrzej Skrobacki s. 73-92
Raport rejencyjnych władz pruskich w Gąbinie z 1835 r. o przerzucie wydawnictw emigracyjnych przez Prusy Wschodnie do zaboru rosyjskiego Sławomir Kalembka Kazimierz Wajda s. 93-97
Arno Kant - działacz społeczny i muzyczny Działdowszczyzny Romuald Jóźków s. 99-114
Karol Małłek w latach 1920-1939 Zygmunt Lietz s. 115-131
Stanowisko przedstawicieli kleru warmińskiego wobec rewolty gdańskiej w 1525 roku Marian Biskup s. 133-146
Mikołaja Kopernika heliocentryczna budowla astronomii Andrzej Kempfi s. 147-161
"Rocznik Elbląski" T. 5, 1972 : [recenzja] Danuta Jamiołkowska s. 163-167
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 35, 1971, h. 96 ; Bd. 36, 1972, h. 97 : [recenzja] Zenon Nowak s. 167-169
"Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy z okazji dwudziestopięciolecia konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, czerwiec-listopad 1971 r.", Elżbieta Celińska, Kamila Wróblewska, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wanda Drecka Elżbieta Celińska (aut. dzieła rec.) Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Posiadłości ziemskie miasta Elbląga w XVII-XVIII wieku", Andrzej Piątkowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Stefan Cackowski Andrzej Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Karty z dziejów Mazur. Wybór pism", T. 2, Emilia Sukertowa-Biedrawina, wyboru dokonał Janusz Jasiński, przedmową opatrzył Stanisław Herbst, posłowie Janusza Jasińskiego, Olsztyn 1972 : [recenzja] Tadeusz Swat Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Warmia wobec powstania styczniowego", Janusz Jasiński, "Roczniki Humanistyczne. Historia" T. XX, 1972, z. 2 : [recenzja] Stanisław Łaniec Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu", Łucja Borodziej, Warszawa 1972 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Łucja Borodziej (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Na Warmii i w Westfalii. Wspomnienia", Michał Lengowski, wstęp i oprac. Janusz Jasiński, Warszawa 1972 : [recenzja] Tadeusz Oracki Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Lengowski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Podstawowe formy i problemy zaangażowania nauki niemieckiej na rzecz rewizji wschodniej granicy Rzeszy w latach 1918-1933", Karol Fiedor, "Studia Śląskie, Seria Nowa" T. 22, 1972 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych", Wojciech Wrzesiński, Katowice 1971 : [recenzja] Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Polacy spod znaku Rodła", Helena Lehr, Edmund Osmańczyk, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Jasiński Helena Lehr (aut. dzieła rec.) Edmund Osmańczyk (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Pamiętnikarstwo na Warmii i Mazurach", Stanisława Badowska, "Pamiętnikarstwo Polskie" nr 2, 1971: [recenzja] Tadeusz Swat Stanisława Badowska (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Pionierzy i zabytki. Wspomnienia", Cecylia Vetulani, Olsztyn 1972 : [recenzja] Kamila Wróblewska Cecylia Vetulani (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Seminarium poświęcone 90 rocznicy polskiego ruchu robotniczego Danuta Jamiołkowska s. 193-194