Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1969, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich Elżbieta Celińska Kamila Wróblewska s. 475-524
Robotnicy zakordonowi w rolnictwie Prus Wschodnich Kazimierz Wajda s. 525-540
Warmińska Rada Ludowa w dniach rewolucji w Olsztynie w 1918 roku Tadeusz Grygier s. 541-569
Postawa Polski wobec akcji von der Goltza i Bermondt-Awałowa w krajach bałtyckich w 1919 roku Adolf Juzwenko s. 571-580
Krzysztof Perwanger - rzeźbiarz z Tolkmicka Józef Strumiński s. 581-588
Doktor Brunon Opęchowski - radca prawny Związku Polaków w Niemczech Jan Boenigk Wiktoria Żurawska s. 589-600
Stan i plany rozwoju polskich bibliotek na Warmii w 1933 roku Jan Wróblewski s. 601-606
Bilans demograficzny województwa olsztyńskiego (1945-1969) Stanisław Żyromski s. 607-618
Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki Jerzy Sikorski s. 619-645
"Studia Warmińskie" T. 5, 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 647-650
"Altpreussisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945", Bd 1: "Die Kirchspiele und ihre Stellenbesetzungen", Friedwald Moeller, Hamburg 1968 : [recenzja] Władysław Chojnacki Friedwald Moeller (aut. dzieła rec.) s. 650-653
"Warmia i Mazury w rozwoju dziejowym (1466-1939). Mapy historyczne", Olsztyn 1969 : [recenzja] Roman Marchwiński s. 653-655
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", zebrał i oprac. Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Edward Martuszewski Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 656-658
"Walka i męczeństwo", przygotował Witold Piechocki, Olsztyn 1969 : [recenzja] Stanisław Flis Witold Piechocki (aut. dzieła rec.) s. 658-659
"Nauka w służbie ekspansji i rewizjonizmu (Ostforschung)", Józef Szłapczyński, Tadeusz Walichnowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Józef Szłapczyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 660-662
"O paralelnych nazwach krajów na -y (-i) oraz na -yja || -ija", Karol Zierhoffer, [W:] "Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Karol Zierhoffer (aut. dzieła rec.) s. 662-663
Badania obozu naukowego w Mrągowie Andrzej Brzeziński s. 665-669
Tablica pamiątkowa na grobie Wojciecha Kętrzyńskiego we Lwowie Władysław Ogrodziński s. 670-672
Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana). s. 673-678
Wanda Korycka (1914-1969) Daniela Gardzielewska s. 679-680