Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1968, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko polskich władz wojskowych wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach : (w świetle materiałów Centralnego Archiwum Wojskowego) Piotr Stawecki s. 451-466
Rośliny uprawiane na Mazurach i Warmii w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku Józef Wieczerzak s. 467-491
Z dziejów ruchu oporu w powiecie działdowskim Ryszard Juszkiewicz s. 493-498
"Mikołaj Wodka z Kwidzyna, zwany Abstemius, lekarz i astronom polski XV stulecia, nauczyciel Kopernika", Edward Stocki, "Wiadomości Lekarskie" XXI, 1968, nr 12 : [recenzja] Stanisław Flis Edward Stocki (aut. dzieła rec.) s. 499-500
"Wo pomorsko-kašubskich poćahach Delnjoserba Mjertyna Tylki", Frido Mětšk, Budyšin 1968 : [recenzja] Tadeusz Grygier Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 501-502
"Dookoła kompozytora. Wspomnienia o ojcu", Feliks Maria Nowowiejski, Kazimierz Nowowiejski, Poznań 1968 : [recenzja] Jan Boehm Feliks Maria Nowowiejski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Nowowiejski (aut. dzieła rec.) s. 502-504
"Okruchy zdarzeń", Henryk Syska, Warszawa 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Ruch ludowy na Mazurach i Warmii 1945-1949", Józef Fajkowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Fajkowski (aut. dzieła rec.) s. 506-509
Jubileusz olsztyńskich historyków Józef Judziński s. 511-514
Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii Janusz Małłek s. 515-525