Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1984, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księgozbiór teologiczny w bibliotece gimnazjum elbląskiego (XVII i XVIII w.) Jerzy Sekulski s. 227-249
Prusy Wschodnie a powstanie styczniowe : (ze szczególnym uwzględnieniem województwa płockiego) Janusz Jasiński s. 251-263
Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim Tadeusz Baryła s. 265-276
Badania liczebności polskiej ludności rodzimej dawnych Prus Wschodnich po 1945 roku Leszek Belzyt s. 277-286
Marcin Luter a Polska Janusz Małłek s. 287-290
Mowa Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wygłoszona z okazji nominacji Jana Stefana Wydżgi na pieczętarza koronnego Krystyna Stasiewicz s. 291-297
Kolonizacja i polityka językowa Adam Galos Ronald Baier (aut. dzieła rec.) Helmut Glück (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Rocznik Olsztyński" T. 14/15, 1983 : [recenzja] Stanisław Achremczyk s. 307-310
"Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego" T. 3 (1558-1561), cz. 1 (16 V 1558 - 31 VIII 1560), oprac. Henryk Damian Wojtyska, "Studia Warmińskie" T.17, 1980 : [recenzja] Zdzisław Pietrzyk Wacław Urban Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772", Jan Szeliga, Wrocław 1982 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Jan Szeliga (aut. dzieła rec.) s. 313-318
Dziesięć lat działalności Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Stanisław Skrobacki s. 319-330