Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2013, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 r. Maciej Dorna s. 181-201
Malbork w osiemnastowiecznych publikacjach brytyjskich Barbara Krysztopa-Czupryńska s. 203-211
Troska o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 213-226
Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach Janusz Jasiński s. 227-268
Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach 1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby Bezpieczeństwa Grzegorz Jasiński s. 269-282
Warmińska ordynacja krajowa "Landesordnung" z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika Danuta Bogdan s. 283-293
Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika Teresa Borawska s. 295-322
Trudności w kościelnej akceptacji myśli Kopernika Jacek Jezierski s. 323-333
Mikołaj Kopernik i Jan Dantyszek – nowe źródła, nowe interpretacje Anna Skolimowska s. 335-355
Wodociągi miejskie na Warmii w czasach Kopernika Jerzy Kiełbik s. 357-362
O Świętym Kamieniu spod Tolkmicka, zamku Naito i krwawych walkach olbrzymów – czyli ile prawdy o Prusach można znaleźć w legendach Robert Klimek s. 363-368
Muzeum Dom "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1992–2012 Małgorzata Strzyżewska s. 369-383
Przemiany Prus pogańskich – możliwości poznawcze : uwagi na marginesie książki D. A. Sikorskiego, "Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)", Olsztyn 2010 Alicja Dobrosielska Dariusz Adam Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 385-402
Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 : [recenzja] Robert Klimek Rafał Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 403-406
Kształtowanie się kultur pamięci miast na obszarach wielokulturowych (analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej) : międzynarodowe warsztaty metodologiczne 24–27 styczeń 2012 r. Magdalena Kołodzinska s. 407-410
Polsko-ukraińska współpraca naukowa na przykładzie działań olsztyńskiego środowiska historycznego Andrzej Korytko s. 411-418
Profesor Wojciech Stanisław Wrzesiński (6 października 1934 - 2 lipca 2013) Teresa M. Kułak Bohdan Łukaszewicz s. 419-424
Dokąd idziesz Wojtusiu... Jerzy Sikorski s. 425-428
Wojciech Wrzesiński (1934–2013) : wspomnienia poważne i mniej poważne Janusz Jasiński s. 429-436