Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1959, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku Bolesław Orłowski s. 121-149
Z zagadnień diaspory na Warmii i Mazurach Tadeusz Grygier s. 150-179
Z dziejów wschodnio-pruskich regaliów bursztynowych Stanisław Rożański s. 180-197
Ostdeutscher Heimatsdienst : materiały do antypolskiej działalności z lat 1927-1933 Zygmunt Lietz s. 198-206
Inwentaryzacja dawnych napisów polskich na Powiślu Sztumskim : (dokończenie) Stanisław Flis s. 207-215
Jeszcze o Grunwaldzie Stanisław Herbst s. 216-217
"Cmentarzysko z okresu rzymskiego, odkryte w miejscowości Bogaczewo na przysiółku Kula, pow. Giżycko", Jerzy Okulicz, "Rocznik Olsztyński" T. I, 1958 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jerzy Okulicz (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. XXIX, 1956-1958, h. 86-88 : [recenzja] Władysław Ogrodziński s. 219-223
"Portrait of Poland", Bernard Newman, Londyn 1959 : [recenzja] Wanda Korycka Bernard Newman (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Rocznik Statystyczny woj. olsztyńskiego 1957", Olsztyn 1958 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński s. 226-229
Pobyt przedstawiciela Łużyckiego Instytutu Badawczego. s. 229-230
Wizyta historyków niemieckich w Olsztynie I. K. s. 230-231
Wystawy na zamku w Lidzbarku Wiktor Jeżewski s. 231-232
Życie naukowe WSR Kortowo : Wydział Rybacki Jerzy Domurat Tadeusz Pelczarski s. 233-238
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 239-248