Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1959, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Szczytna Marian Biskup s. 385-398
Kapituła fromborska w czasach Mikołaja Kopernika Henryk Zins s. 399-434
O niektórych bogactwach mineralnych na ziemiach Mazur i Warmii, eksploatowanych w przeszłości Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 435-441
Walka redakcji "Mazura" z hitleryzmem Tadeusz Cieślak s. 441-445
Przyczynek do polskości wsi Olszewo, pow. ełckiego, w świetle dokumentów hitlerowskich Jan Kawecki s. 445-447
W sprawie wydania Polsce dokumentów krzyżackich Andrzej Wojtkowski s. 448-468
Z walk o suwerenność państwową Prus Książęcych Tadeusz Grygier W. Mertineit (aut. dzieła rec.) s. 469-483
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg" T. IX, 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 484-487
"Geschichte der Stadt Hohenstein in Ostpreussen", Ernst Hartmann, "Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis" Bd. XIV, Würzburg 1959 : [recenzja] Andrzej Wakar Ernst Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 487-489
"Przeciw pruskiej przemocy. Walka o ziemię na przełomie XIX i XX wieku", Tadeusz Cieślak, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 489-491
"Polska i Bałtyk", Henryk Bagiński, Warszawa 1959 : [recenzja] Irena Maria Kościańska Henryk Bagiński (aut. dzieła rec.) s. 491-492
Zagadnienia 15-lecia oraz 20-lecia Polski Ludowej w pracach Oddziału PTH w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 493-494
Bibliografia "Komunikatów" Instytutu Mazurskiego w Olsztynie za lata 1946-1950 Stanisław Flis s. 495-498
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 499-514