Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2000, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej Zakonu Krzyżackiego na południowych obszarach Prus Górnych do 1410 r. Sławomir Jóźwiak s. 3-27
Rybołówstwo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (XIV-XVII w.) ze szczególnym uwzględnieniem starostwa ryńskiego Grzegorz Białuński s. 29-62
Kontakty i więzi historyków Torunia z Olsztynem 1945-1999 Marian Biskup s. 63-71
Nazwisko Protman(n) Edward Breza s. 73-78
Rzecz o pierwszej lustracji zamku malborskiego z 1565 r. Krzysztof Lewalski s. 79-80
Bronisław Latosiński - pierwszy prezydent powojennego Olsztyna Małgorzata Gałęziowska s. 81-94
Komuniści wobec autochtonów ziem zachodnich i północnych Grzegorz Strauchold Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 95-101
Odpowiedź na recenzję Janusza Jasińskiego Kazimierz Brakoniecki s. 103-107
W związku z "Odpowiedzią" Kazimierza Brakonieckiego Janusz Jasiński s. 108-111
"Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts", Marc Löwener, Wiesbaden 1998 : [recenzja] Sławomir Jóźwiak Marc Löwener (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407", Marek Radoch, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Działania militarne na Mazowszu północnym i w korytarzu pomorskim w 1920 roku", Ryszard Juszkiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Eugeniusz Hull Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur", pod red. Bożeny Domagały i Andrzeja Saksona, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Jubileusz Profesora Bogdana Wachowiaka Andrzej Kamieński s. 127-128
Sprawozdanie z wystawy "Kaczmarek i inni" Małgorzata Strzyżewska s. 129-137
Wiesław Bieńkowski 1926-1999 Władysław Ogrodziński s. 139-146
Profesor Zenon Hubert Nowak 1934-1999 Jan Gancewski s. 147-148