Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2011, Tom 1 (271)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ród herbu Kot Morski (XIII-XV wiek) Grzegorz Białuński s. 3-31
Staropruskie słownictwo aksjologiczne i sakralne w ujęciu etnolingwistycznym Paweł Kawiński s. 33-60
Parafia św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku Andrzej Kopiczko s. 61-78
Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł katedralnych w średniowieczu : próba wykorzystania materiału onomastycznego do badań nad kultem świętych Radosław Krajniak s. 79-89
Franciszek Schnarbach : nauczyciel szkół polskich : kilka sprostowań i uzupełnień Janusz Jasiński s. 91-96
Spis uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach Książęcych w latach 1655-1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz w Berlinie Sławomir Augusiewicz s. 97-181
Ewangelicy w Mikołajkach : dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dominik Krysiak, Dąbrówno 2010 : [recenzja] Jarosław Kłaczkow Dominik Krysiak (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Ich durfte überleben, Pisane mi było przeżyć, Johannes Goedeke, tł. Alicja Kędzierska, Kinga Sokołowska, Düsseldorf 2010 : [recenzja] Jan Chłosta Johannes Goedeke (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Odsłonięcie tablicy ku czci Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Starym Ratuszu w Olsztynie Jan Chłosta s. 191-194