Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2013, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opór Prusów wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju i budowy władztwa krzyżackiego : szkic z antropologii politycznej Prusów Alicja Dobrosielska s. 445-479
Kobiety na elbląskim rynku renty w okresie średniowiecza Aleksandra Girsztowt s. 481-498
Supliki chłopów z Żuław malborskich na sejmiki generalne Prus Królewskich Stanisław Achremczyk s. 499-507
Tradycje kopernikańskie w Olsztynie w XIX wieku Janusz Jasiński s. 509-522
Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w drugiej połowie XIX wieku Jan Piskurewicz s. 523-531
Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim Ryszard Tomkiewicz s. 533-572
Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku w Toruniu Wojciech Polak s. 573-584
O strażnicy krzyżackiej w Jegławkach Grzegorz Białuński s. 585-591
"Mons Geckenstein", "Castrum Medyn" – czyli o zaginionej warowni w Medynach Robert Klimek s. 593-596
Zakrystianie (kościelni) kościoła parafialnego w Reszlu w XVII–XIX wieku Jerzy Przeracki s. 597-602
Testament Tomasza Śmiarowskiego, dziedzica wsi Żardeniki w komornictwie dobromiejskim z 2 Danuta Bogdan s. 603-618
Instrukcja z 5 stycznia 1920 roku dla przedstawicieli wojskowych przy Generalnym Komisarzu Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Artur Jendrzejewski s. 619-627
"Papieże i krucjaty bałtyckie 1147–1254", Iben Fonnesberg-Schmidt, Warszawa 2010 : [recenzja] Joanna Wyżlic Iben Fonnesberg-Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 629-633