Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2006, Tom 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na zdobycie Żmudzi w latach 1398-1401 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 461-495
Bractwo świętego Rocha w parafii Jonkowo : przyczynek do działalności religijno-społecznej Kościoła katolickiego na Warmii w XVIII wieku Rafał Mirosław Zasański s. 497-512
Trzej historycy warmińscy drugiej połowy XIX wieku o dawnej tożsamości warmińskiej (Anton Eichorn, Franz Hipler, Karol Emilian Sieniawski) Janusz Jasiński s. 513-542
Pogranicze po 1945 roku - nowa rzeczywistość, stare problemy Ryszard Tomkiewicz s. 543-553
Sytuacja ekonomiczna parafii św. Wojciecha w Elblągu w 1919 roku w świetle wydatków finansowych Adam Górnicki Janusz Hochleitner s. 555-563
"Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni", Andrzej Radzimiński, Malbork 2006 : [recenzja] Maciej Dorna Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Kollaboration in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im. 20. Jahrhundert", hrsg. von Joachim Tauber, Wiesbaden 2006 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Joachim Tauber (aut. dzieła rec.) s. 568-569
"Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej 'Iskra'. 1949-1950", Krystian Soliński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Krystian Soliński (aut. dzieła rec.) s. 570-572