Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2007, Tom 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu Piotr Strzyż s. 461-470
Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772) : przyczynek do dziejów regionu Adam Kucharski s. 471-490
"Gazeta Olszyńska" 1886-1939 - przyczynek do badań nad stanem zachowania czasopisma w zbiorach polskich i zagranicznych Danuta Syrwid s. 491-502
Pogranicze Prus Wschodnich i Polski w działaniach polskiej konspiracji w latach II wojny światowej Waldemar Brenda s. 503-519
Między Rynem a Szestnem : czy w Szestnie powstało komturstwo krzyżackie? Grzegorz Białuński s. 521-528
Jeszcze raz o Rajgrodzie Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 529-537
Jeszcze raz w sprawie Rajgrodu Józef Śliwiński s. 539-553
W sprawie wypowiedzi prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 555
W odpowiedzi na replikę dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman, prof. UW Józef Śliwiński s. 557-558
"Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", hrsg. von Radosław Biskup und Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 17, 2004 : [recenzja] Grzegorz Świderski Radosław Biskup (aut. dzieła rec.) Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne mieszkańców Torunia w 1. połowie XIX wieku", Agnieszka Zielińska-Nowicka, Toruń 2006 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski Agnieszka Zielińska-Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 561-563
""Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelpin 2007 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 563-564
"Sołdaty wojny poswiaszczajetsa...", Bieriega Angrapy, 2005, nr 1 : [recenzja] Jerzy Marek Łapo s. 565-567
"Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne. 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego", pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005)", pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Gdańsk 2006 : [recenzja] Elżbieta Sobczak J. Maćkiewicz (aut. dzieła rec.) E. Rogowska-Cybulska (aut. dzieła rec.) J. Treder (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"Powiat szczycieński. Przeszłość - współczesność", pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego i A. Misiuka, Szczytno 2006 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) Andrzej Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 573-576
Sprawozdanie z konferencji "Święte miejsca w literaturze" (Olsztyn-Gietrzwałd 26-28 kwietnia 2007 r.) Zbigniew Chojnowski s. 577-579
Sprawozdanie z Jubileuszu 50-lecia "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" (1957-2007) Agnieszka Obrębska s. 581-582
Ewangeliccy duchowni i parafianie : powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 130 lat kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie Dominik Krysiak s. 583-585
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 2004-2006 Andrzej Korytko s. 587-595
II ogólnopolska sesja Pogranicza : przestrzeń kulturowa : Pisz, 14-15 września 2007 r. : sprawozdanie Małgorzata Sztąberska s. 597-599