Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1976, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki miasta Lubawy Józef Śliwiński s. 147-163
Rozwój organizacyjny i linia repertuarowa Teatru im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg w latach 1948-1952 (dyrekcja Władysława Surzyńskiego) Ryszard Tomczyk s. 165-183
Referat nauczyciela Rudolfa Goerkego z 1875 r. o metodach germanizacji za pośrednictwem szkoły Edward Martuszewski s. 185-196
Gustaw Leyding (1899-1974) Jan Chłosta s. 197-207
Pieśni patriotyczne polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w Prusach Wschodnich (1939-1945) Tadeusz Swat s. 209-220
"Głos Ziemi" (1945-1948) Jan Chłosta s. 221-228
Warmia wobec wydarzeń roku 1813 Janusz Jasiński s. 229-233
Przyczynek do nastrojów ludności Prus Wschodnich w przeddzień ofensywy radzieckiej 1945 roku Andrzej Skrobacki s. 235-240
Parafia dobromiejska i jej ludność w świetle spisu z 1695 roku Jerzy Przeracki Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 241-257
Nowa książka o zachodniej granicy Polski Adam Basak Krzysztof Skubiszewski (aut. dzieła rec.) s. 259-266
"Rocznik Olsztyński" T. 11, 1975 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 267-272
"Copernicus als Preusse", Rembert A. Watermann, Lübeck 1974 : [recenzja] Marian Biskup Rembert A. Watermann (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"Bibliographie des Deutschen Ordens bis 1959", Karl H. Lampe, bearb. von Klemens Wieser, Bonn-Bad Godesberg 1975 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Karl H. Lampe (aut. dzieła rec.) Klemens Wieser (aut. dzieła rec.) s. 274-278
"Landräte in Ostpreussen. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Samlandes", Klaus von der Groeben, Köln-Berlin 1972 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Kaus von der Groeben (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Scalone pogranicze", Henryk Syska, Warszawa 1975 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Charakter i funkcja osadnictwa na wschodnich terenach Niemiec w okresie międzywojennym", Karol Fiedor, "Przegląd Zachodni" 1975, nr 2 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Rola i znaczenie ludności polskiej w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia" z. 4, 1975 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne", Tadeusz Oracki, Olsztyn 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 289-291
Konferencja naukowa w Białymstoku w 20-lecie terenowych badań nad Jaćwieżą Danuta Jaskanis s. 292-294
Pracownia naukowa wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie w latach 1965-1975 Maria Tarnowska s. 295-303