Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1984, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 3
Charakter narodowy : rzeczywistość czy stereotyp? Stefan Kieniewicz s. 5-11
Metodologiczne problemy badań nad charakterem narodowym Stefan Bednarek s. 13-27
Co robić z charakterem narodowym Polaków? Hanna Imbs-Jędruszczak s. 29-33
Charakter narodowy Polaków w literaturze pięknej Jacek Kolbuszewski s. 35-83
Kształtowanie się mentalności Polaków zaboru pruskiego Lech Trzeciakowski s. 85-103
Nędza i blaski Galicjanina - Polacy zaboru austriackiego Adam Galos s. 105-132
Obraz własny Królewiaków na tle trójzaborowego portretu Polaków Jan Molenda s. 133-147
Elementy polskiego charakteru narodowego w warunkach diaspory Andrzej Brożek s. 149-171
Przekształcanie się cech charakteru Polaków w latach międzywojennych (1918-1939) Janusz Żarnowski s. 173-190
Polski autostereotyp w konfrontacji z doświadczeniami lat wojny i okupacji Tomasz Szarota s. 191-204
Glosa do tez - komentarz do dyskusji Franciszek Ryszka s. 205-212
Badania nad charakterem narodowym Polaków : dyskusja i podsumowanie obrad Wojciech Wrzesiński s. 213-219