Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1972, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Wojciech to Adalbert? : (problem zamiennej używalności tych imion w Polsce średniowiecznej) Jacek Hertel s. 267-296
Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii i Mazur w XVI-XVIII wieku Władysław Szulist s. 297-318
Badania nad zbrodniczą działalnością władz okupacyjnych w powiecie nowomiejskim (1939-1945) Jadwiga Betlejewska s. 319-331
Obserwacje Księżyca dokonane przez Mikołaja Kopernika Bolesław Gomółka s. 333-341
Bernard Sculteti jako rzecznik interesów warmińskich w Rzymie na przełomie XV i XVI wieku Teresa Borawska s. 343-361
Nowe copernicana Jerzy Sikorski s. 363-369
Sprawa Mikołaja Kopernika i Anny Schilling w świetle listów Feliksa Reicha do biskupa Jana Dantyszka z 1539 roku Marian Biskup s. 371-380
W sprawie przyczyny śmierci Mikołaja Kopernika Stanisław Flis s. 381-384
Myśl kopernikowska w Polsce do końca XVIII wieku Eugeniusz Rybka s. 385-391
W sprawie polskich gwarantów traktatów z Zakonem Krzyżackim w XIV-XV wieku Maksymilian Grzegorz s. 393-406
O słowniku historyczno-geograficznym ziemi chełmińskiej Jan Powierski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Maksymilian Grzegorz (aut. dzieła rec.) Krystyna Porębska (aut. dzieła rec.) s. 407-425
Nowe wydanie źródeł dotyczących procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321 Andrzej Wojtkowski Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 426-439
Monografie miast i powiatów Warmii i Mazur Barbara Janiszewska-Mincer Franciszek Mincer s. 440-457
"Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego", Bronisław Włodarski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 76, 1971 : [recenzja] Gerard Labuda Bronisław Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"L'Ordine teutonico. Alle origine dello prussiano", Karol Górski, Torino 1971 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 460-461
"Siedlungs - und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg (13.-16. Jhdt.)", Heide Wunder, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Antoni Czacharowski Heide Wunder (aut. dzieła rec.) s. 461-463
"Siedlungsentwicklung der preussischen Ämter Holland, Liebstadt und Mohrungen vom 13. bis 17. Jahrhundert", Peter Germershausen, Marburg (Lahn) 1970 : [recenzja] Antoni Czacharowski Peter Germershausen (aut. dzieła rec.) s. 463-465
"Wojna polsko-krzyżacka 1414 r., tzw. 'wojna głodowa'", Jerzy Goździelewski, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" T. 16, 1971, cz. 2 : [recenzja] Zenon Nowak Jerzy Goździelewski (aut. dzieła rec.) s. 465-468
"Acta Prussica. Abhandlungen zur Geschichte Ost- und Westpreussens. Fritz Gause zum 75. Geburtstag", Würzburg 1968 : [recenzja] Franciszek Mincer s. 468-473
"O sztuce ludowej Warmii i Mazur", Hieronim Skurpski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Kamila Wróblewska Hieronim Skurpski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970", Anna Szyfer, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Anna Szyfer (aut. dzieła rec.) s. 474-479
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1971", Olsztyn 1971 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 479-480
Marzena Pollakówna 1926-1971 Jerzy Kłoczowski s. 481-483