Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1983, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uposażenie kapituły kolegiackiej i kanoników w Dobrym Mieście w latach 1341-1587 Tadeusz Brzeczkowski s. 391-409
Warmia wobec konfederacji żołnierskich 1613-1614 Danuta Bogdan s. 411-424
Podziemie zbrojne na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 : z badań nad genezą, strukturą i działalnością Jan Golec s. 425-453
Echa bitwy grunwaldzkiej i oblężęnia Malborka w niemieckiej gałęzi Zakonu Krzyżackiego w lecie 1410 roku Marian Biskup s. 455-460
O zajściach w Olsztynie w marcu 1920 roku Romuald Gelles s. 461-464
Pierwsze badania socjologiczne nad problemem polskiej ludności rodzimej na Warmii i Mazurach w świetle memoriału z lipca 1949 roku Tadeusz Baryła s. 465-480
Przedmieścia Torunia i Chełmna oraz początki obu miast w świetle nowych badań Karol Górski Tomasz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 481-486
Nowe spojrzenie na zamek w Malborku Marian Dygo Szczęsny Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 487-497
Nowy zestaw wierszy Michała Kajki Andrzej Staniszewski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Kajka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 499-510
Metody odczytywania Kajki przez Staniszewskiego Janusz Jasiński Tadeusz Oracki s. 511-516
Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich : (na marginesie książki Zygmunta Lietza) Bohdan Koziełło-Poklewski Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 517-536
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Hamburg 1982 : [recenzja] Marian Biskup s. 537-540
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", red. Marian Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 540-543
"Litwa Zawilejska w XV i w pierwszej połowie XVI wieku", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1980 : [recenzja] Jacek Sobczak Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 544-547
"Przyjaciel Dzieci, to jest księga do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana, a teraz na polski przetłumaczona przez ks. Jerzego Olecha", Fryderyk Eberhard von Rochow, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 547-550
"Z krainy czarnego krzyża", Stanisław Srokowski, wydała i wstępem poprzedziła Małgorzata Szostakowska, Olsztyn 1980 : [recenzja] Jerzy Serczyk Stanisław Srokowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szostakowska (aut. dzieła rec.) s. 550-552
"Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939", Jerzy Pawlak, Warszawa 1982 : [recenzja] Bronisław Sałuda Jerzy Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 552-556
"Etapy trudnej drogi. Ze wspomnień działacza polonijnego", Henryk Jaroszyk, Koszalin 1979 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Henryk Jaroszyk (aut. dzieła rec.) s. 556-558
"Dzieciństwo i młodość ze znakiem «P». Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski i Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1982 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Centkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 560-563
Odbudowa i konserwacja zabytków Fromborka w latach 1968-1973 Lucjan Czubiel s. 565-579
Pola Grunwaldu w świetle badań z lat 1981-1982 Andrzej Nadolski s. 581-585
Sesja naukowa "Wyzwolenie Warmii i Mazur w 1945 roku" Krzysztof Narojczyk s. 587-588
Edward Martuszewski (1921-1982) Wojciech Wrzesiński s. 589-592
Franciszek Bem (1897-1983) Eugeniusz Tryniszewski s. 593-594
[W recenzji książki...] Andrzej Rzempołuch s. 594