Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1992, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Królewiec a Polska i Litwa jagiellońska w czasach średniowiecza (do roku 1525) Marian Biskup s. 223-245
Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701 Janusz Małłek s. 247-255
Krzysztof Kaldenbach - poeta z Królewca (1613-1698) Tadeusz Oracki s. 257-265
Podróże biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego do Królewca Stanisław Achremczyk s. 267-273
Królewiec wobec Polski w latach 1830-1864 Janusz Jasiński s. 275-285
Królewiec w kręgu polskich zainteresowań w pierwszej połowie XIX wieku (do Wiosny Ludów) Norbert Kasparek s. 287-295
Znaczenie gospodarcze i rozwój portu królewieckiego w okresie międzywojennym Bohdan Koziełło-Poklewski s. 297-313
O przyszłość państwową Królewca w latach II wojny światowej Wojciech Wrzesiński s. 315-339
Oskar Kolberg w Królewcu w 1875 roku Wiesław Bieńkowski s. 341-349
Ocalałe książki z bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii i Mazurach Jan Wróblewski s. 351-360
Wojciech Kętrzyński w okresie mojej młodości 1937-1952 Władysław Chojnacki s. 361-367
Ku syntezie dziejów Warmii Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 369-375
"Rocznik Suwalsko-Mazurski" T. 1, 1991 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 377-379
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Bd. 20, 1990 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 379-381
"Ostpreußen-Lexikon für alle, die Ostpreußen lieben mit 308 Illustrationen von Heinz Georg Podehl", Georg Hermanowski, Manheim 1982 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Georg Hermanowski (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Kronika mistrzów pruskich", Marcin Murinius, wstęp i oprac. Zbigniew Nowak, Olsztyn 1989 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marcin Murinius (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Die Preussische Regierung zu Königsberg 1918-1945", Georg Bitter, Leer 1988 : [recenzja] Edmund Wojnowski Georg Bitter (aut. dzieła rec.) s. 384-386
Historiografia Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich w latach 1920-1939 (1944) : sprawozdanie z sesji Szczepan Wierzchosławski s. 387-389
Seminarium "Prusy Wschodnie - dziedzictwo i nowa tożsamość" Ryszard Tomkiewicz s. 391-395
Sprawozdanie z sympozjum "Warmia i Mazury - o kształt regionu" (Olsztyn, 3 grudnia 1991) Grzegorz Jasiński s. 397-399
Profesor Władysław Chojnacki 1920-1991 Janusz Jasiński s. 401-405
Bibliografia prac Władysława Chojnackiego Grzegorz Jasiński s. 406-416
Dr Andrzej Skrobacki 1928-1992 Władysław Szczepański s. 417-419