Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1957, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seminarium Polskie w Królewcu Tadeusz Grygier s. 129-141
Chłopi z Wójtowa i Silic wobec reformy szarwarku na początku XIX wieku Janusz Jasiński s. 142-153
Hamulce rozwoju gospodarki chłopskiej województwa olsztyńskiego po roku 1945 Bohdan Wilamowski s. 154-163
Materiały o prześladowaniu przez hitlerowców ludności polskiej na terenie Warmii, Mazur i Powiśla : raporty konsulów polskich Tadeusz Cieślak s. 163-168
Brewiarz Kromera Julian Wojtkowski s. 169-174
Rudolf Neumann, Ostpreussen unter polnischer und sowjetischer Verwaltung Wojciech Wrzesiński Rudolf Neumann (aut. dzieła rec.) s. 174-181
W obronie Michała Pogorzelskiego Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 182-188
"Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką, a zagadnienie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej", Józef Kostrzewski, "Slavia Antiqua" T. V, 1954-1956 : [recenzja] Jan Dąbrowski Józef Kostrzewski (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Preussen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens", Erich Maschke, "Ostdeutsche Wissenschaft, Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates" T. II, Monachium 1956 : [recenzja] Marian Biskup Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Das Preusische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Uebericht über seine Bestände", Kurt Forstreuter, Göttingen 1955 : [recenzja] Tadeusz Grygier Kurt Forstreuter (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Kronika naukowa woj. olsztyńskiego : Polskie Towarzystwo Lekarskie Stanisław Flis s. 193-195