Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1999, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia administracyjne na południowo-wschodnich rubieżach państwa krzyżackiego w latach czterdziestych XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 3-15
Pomiędzy sektą a Kościołem : gromadkarze litewscy i mazurscy w XIX wieku (do 1885 roku) Grzegorz Jasiński s. 17-42
Katalog reklamowy firmy organmistrzowskiej "August Terletzki" z Elbląga (1857-1908) Wiktor Z. Łyjak s. 43-63
Wojciech Kętrzyński a herbarz pruski Jacek Kowalkowski s. 65-72
Uwagi o obsadzeniu stanowisk landratów w rejencji ciechanowskiej Bohdan Koziełło-Poklewski s. 73-83
Ernst Wiechert a tradycje konserwatywne i emigracja wewnętrzna Hubert Orłowski s. 85-98
Rewizja gruntów w komornictwach lidzbarskim, reszelskim i dobromiejskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 99-115
Archiwum Władysława Tadeusza Wisłockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy Maria Walo s. 117-121
Materiały do biografii Wojciecha Kętrzyńskiego w zbiorach Działu Rękopisów Lwowskiej Biblioteki im. W. Stefanyka NAN Ukrainy Yaroslav Senyk s. 123-130
Ludność żydowska w Królewcu w latach 1871-1945 Antoni Sołoma Stefanie Schüler-Springorum (aut. dzieła rec.) s. 131-144
Jeszcze raz o polskiej tożsamości Wojciecha Kętrzyńskiego Janusz Jasiński s. 145-148
"Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu", Beata Możejko, Gdańsk 1998 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku", Jan Szeliga, Warszawa 1997 : [recenzja] Grzegorz Białuński Jan Szeliga (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit", Norbert Frei, München 1996 : [recenzja] Hans-Jürgen Bömelburg Norbert Frei (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Trzecia sesja naukowa z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Sławomir Augusiewicz s. 159-161
Międzynarodowa konferencja "Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne" Mirosław J. Hoffmann s. 162-168
Pięćdziesięciolecie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Ryszard Tomkiewicz s. 169-172