Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2001, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szlachta polska wobec kwestii pruskiej w okresie rokoszu Zebrzydowskiego (1606-1607) Janusz Obrębski s. 523-538
Studia ks. Walentego Barczewskiego w Braniewie i w Eichstätt (maj 1879 - grudzień 1883) Danuta Kasparek s. 539-550
Przyczynki do dziejów Kwidzyna w latach międzywojennych Bohdan Koziełło-Poklewski s. 551-571
Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1991-2001 Jerzy Sikorski s. 573-582
Konsultacje z jesieni 1945 r. w sprawie planowanego wprowadzenia kary pracy przymusowej Ryszard Tomkiewicz s. 583-588
Kilka uwag o powstaniu i rozwoju administracyjno-terytorialnym państwa zakonnego przy granicy mazowieckiej Elżbieta Kowalczyk Sławomir Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 589-595
W odpowiedzi prof. Elżbiecie Kowalczyk Sławomir Jóźwiak s. 596-601
Ad vocem Elżbieta Kowalczyk s. 602-606
O nowej monografii dziejów osadnictwa międzyrzecza dolnej Wisły i Niemna w I tysiącleciu przed Chrystusem Dariusz Sikorski Mirosław J. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 607-619
Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej Ryszard Michalak Kazimierz Urban (aut. dzieła rec.) s. 621-639
"Rocznik Elbląski" T. 17, 2000 : [recenzja] Barbara Klassa s. 641-645
"Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w "Rocznikach" Jana Długosza (do 1299 roku)", Sławomir Zonenberg, Toruń 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Sławomir Zonenberg (aut. dzieła rec.) s. 645-647
"Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego", Igor Kąkolewski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Białuński Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 647-649
"The Other Prussia. Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772", Karin Friedrich, Cambridge 2000 : [recenzja] Rafał Ruminski Karin Friedrich (aut. dzieła rec.) s. 649-654
"Autochtoni polscy, niemieccy, czy... Od nacjonalizmu do komunizmu (1945-1949)", Grzegorz Strauchold, Toruń 2001 : [recenzja] Robert Syrwid Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 654-658
"Polsko-niemiecki leksykon biogaficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)", oprac. Maria Kalczyńska, Opole 2001 : [recenzja] Jan Chłosta Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 658-660
Janusz Jasiński i Władysław Ogrodziński - honorowymi obywatelami miasta Olsztyna Witold Gieszczyński s. 661-663
Nowe władze Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Ryszard Tomkiewicz s. 665-669
Obchody Roku Ignacego Krasickiego Krystyna Stasiewicz s. 671-679