Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2006, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późnośredniowieczny dwór rycerski w Leszczu : przyczynek do dyskusji na temat funkcji niektórych siedzib możnowładczych Anna Marciniak-Kajzer s. 7-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy o czary na Warmii w XVI wieku Danuta Bogdan s. 19-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kurlandzka kampania wojsk brandenburskich pod komendą Bogusława Radziwiłła : projekty i realizacja 1658-1659 Sławomir Augusiewicz s. 37-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanisław Leszczyński w Prusach Królewskich i w Prusach Książęcych Stanisław Achremczyk s. 69-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym - między lojalizmem a patriotyzmem Aldona Prašmantaitė s. 89-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prusy Wschodnie w oczach Rosjan Jurij Kostiaszow Wacław Hojszyk (tłum.) s. 99-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Karola Górskiego koncepcja społecznych podstaw kultury: 'koinologia' i 'interpretacja transcendentna historii' Wojciech Piasek s. 107-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Księgozbiór i spuścizna Michała Kajki w zbiorach Biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Monika Hrynkiewicz s. 119-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Tomasz Ujejski (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita", Irena Makarczyk, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 141-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej", Gustaw Gizewiusz, przeł. Edward Martuszewski, Olsztyn 2004 : [recenzja] Łukasz Paweł Fafiński Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku", Zbigniew Kudrzycki, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Kijowski Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
II Kiermasz Książki w Olsztynie : sprawozdanie Marcin Wakar s. 151-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
VII olsztyńska konferencja naukowa "Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego" : Mrągowo, 22-24 VI 2006 r. : sprawozdanie Małgorzata Sztąberska s. 153-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z sesji "Susz. Z dziejów miasta i okolic" Janusz Cygański s. 157-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antoni Tadeusz Swat : 16 luty 1936 - 3 maja 2005 r. Jan Chłosta s. 159-161
  Zacytuj
 • Udostępnij