Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2009, Tom 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku Sławomir Jóźwiak Adam Szweda s. 3-20
Katolicy i ewangelicy w Toruniu w XIX wieku : wybrane zagadnienia społeczne i socjotopograficzne Agnieszka Zielińska s. 21-39
Sprawozdania olsztyńskich szkół średnich z przełomu XIX i XX wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Renata Skowrońska-Kamińska s. 41-50
Partia w kryzysie : PZPR województwa olsztyńskiego w momentach przełomowych Mariusz Tomasz Korejwo s. 51-70
Przyczynek w sprawie lokacji miasta w Giżycku Grzegorz Białuński s. 71-78
Próba ustalenia zasięgu 'Terra Gunelauke' w świetle źródeł archeologicznych Robert Klimek s. 79-87
Granice pruskich ziem 'Prezla' i 'Rudencz' w świetle źródeł pisanych i archeologicznych Seweryn Szczepański s. 89-96
Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku) Grzegorz Jasiński s. 97-130
Trzynaście tomów serii "Pro memoria" Instytutu Kaszubskiego Jan Chłosta s. 131-135
"Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?", pod red. Jerzego Marka Łapo i Grzegorza Białuńskiego, Olsztyn 2007 : [recenzja] Alicja Dobrosielska Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Jerzy Marek Łapo (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Dzieje stosunków polsko-litewskich" T. II: "Od Krewa do Lublina", cz. I, Grzegorz Błaszczyk, Poznań 2007 : [recenzja] Agnieszka Michno Grzegorz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 142-149
"Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii", Arkadiusz Wagner, Olsztyn 2007 : [recenzja] Janusz Hochleitner Arkadiusz Wagner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.)", A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Elżbieta Sobczak Alina Naruszewicz-Duchlińska (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653)", wyd. Zygmunt Szultka; T. II: "Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815)", wyd. Zygmunt Szultka; T. III: "Pomorze Zachodnie w XIX wieku i początkach XX stulecia (1815-1918)", wyd. Włodzimierz Stępiński; T. IV: "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.", wyd. Edward Włodarczyk, Poznań-Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Włodzimierz Stępiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920", Krystyna Podlaszewska, do druku przygotowała Magdalena Niedzielska, Toruń 2007 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski Magdalena Niedzielska (aut. dzieła rec.) Krystyna Podlaszewska (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Sześćdziesięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie : sprawozdanie Łukasz Paweł Fafiński s. 165-166