Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1993, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogini Kurko - główny kult Galindii Grzegorz Białuński s. 3-10
Nadużycia i korupcje w administracji Prus Książęcych w połowie XVI wieku Igor Kąkolewski s. 11-20
Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600 i 1605 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 21-31
Rodzina von der Groeben i jej związki z Polską w XVII wieku Danuta Janicka s. 33-51
Port w Królewcu - z dziejów jego zaplecza w XVII-XVIII wieku Stanisław Gierszewski s. 53-60
Z dziejów olsztyńskiego szkolnictwa w XIX wieku : od upadku szkoły łacińskiej do założenia gimnazjum Andrzej Wakar s. 61-76
Żołnierze powstania listopadowego w Prusach : powroty i emigracja Norbert Kasparek s. 77-94
Królewiec w dawnej fotografii Waldemar Deluga s. 95-100
W kręgu powstania listopadowego Stanisław Szostakowski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich Romuald Gelles Małgorzata Szostakowska (aut. dzieła rec.) s. 107-114
"Maciej Stryjkowski - dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Grzegorz Białuński Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Bevölkerungsstruktur und Massenmord. Neue Dokumente zur deutschen Politik der Jahre 1938-1945", zusammengestellt und kommentiert von Susanne Heim und Götz Aly, Berlin 1991 : [recenzja] Antoni Sołoma Götz Aly (aut. dzieła rec.) Susanne Heim (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 120-121
Czerdziestopięciolecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie Hanna Szczypek s. 123-124
Społeczność lokalna a samorząd terytorialny : sprawozdanie z sesji Halina Murawska s. 125-126